Uw voordelen!

U krijgt via Baby-jungle €3,29 per aanwezigheidsdag terugbetaald!

Op 1 januari 2019 veranderde de kinderbijslag in Vlaanderen van naam. Dus, nu spreek men over het Groeipakket: een financiële ondersteuning die bestaat uit een maandelijks basisbedrag aangevuld met toeslagen.

Nieuw is dat er een Kinderopvangtoeslag betaald wordt per opvangdag.

Dit is enkel van toepassing voor een kinderopvang die niet inkomensgerelateerd zijn en interessant voor ouders met een gezamenlijk inkomen.


Kinderopvangtoeslag

Op 1 januari 2019 veranderde de kinderbijslag in Vlaanderen van naam. Dus, nu spreek men over het Groeipakket: een financiële ondersteuning die bestaat uit een maandelijks basisbedrag aangevuld met toeslagen.

Nieuw is dat er een Kinderopvangtoeslag betaald wordt per opvangdag.

Dit is enkel van toepassing voor een kinderopvang die niet inkomensgerelateerd en is interessant voor ouders met een gezamenlijk inkomen.

Bij Baby-jungle betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen. Hierdoor krijg je vanaf januari 2021 een extra kinderopvangtoeslag: 3,29 euro per kind per opvangdag.

U krijgt het bedrag per maand uitbetaald. Berekend op het aantal aanwezigheidsdagen van de vorige maand.

Baby-jungle
zorgt voor de administratie!

Bv. In januari is jullie baby of peuter 22 dagen aanwezig in ons kinderdagverblijf. Dus, het bedrag dat jullie de maand daarna ontvangen is €3,29 x 22 dagen =72,38 euro.

De kinderopvangtoeslag wordt automatisch toegekend, telkens op de 20ste van de maand volgend op de opvangmaand. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen, Baby-jungle zorgt voor alles.

Hoe wordt dit berekend?

Een dag van minstens 5 opvanguren wordt beschouwd als een volledige opvangdag. Wanneer je kindje minstens 3 uur en minder dan 5 uur werd opgevangen, telt dit als een halve opvangdag. Twee halve opvangdagen tellen als één volledige opvangdag.

Belastingvermindering!

U mag voor 2020 (aanslagjaar 2021) maximaal 13 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Alleenstaande ouders krijgen, afhankelijk van hun inkomen, een maximale belastingvermindering van 75 %.

Baby-jungle 4 Ever!

Locatie:

Ten Ede dorp 42, 9230 Wetteren ten Ede.

Ondernemingsnummer: 0713.819.634

Dirk Balthazar: M. 0475 38 62 19

Organisatie, Facturatie, Sollicitaties,

(liefst tussen 17.00u en 21.30u)

Jolien Balthazar: M. 0496 72 96 38

Inschrijvingen, rondleidingen, Verantwoordelijke & Kinderverzorgster, pedagogische ondersteuning, klachten, Ideeën

Inhoud

© 2023 Baby-jungle. Ontstaan uit liefde voor kinderen !
%d